Skenování

Pro dnešní dobu je typické prolínání analogové fotografie do digitálních dat a zpět na analogový výstup. Skenujeme předlohy už od velikosti mikrofiše 12 x 8 mm, přes diapozitivy a filmové negativy různých standardních formátů, skleněné negativy, kresby, fotografie až po velké obrazy. Skenujeme rovněž autorské archivy a data ukládáme do databázových systémů. Nabízíme cenově výhodné digisady.

Sken z filmu

Dáváte přednost snímání na film, ale chcete využít možnosti moderní technologie pro úpravu fotografie? Máte doma staré filmy a chtěli byste je převést do digitálni podoby? Skenujeme jak negativní filmy, tak i diapozitivy na vynikajícím štěrbinovém skeneru Noritsu 1800 s možností nedestruktivních retuší kinofilmu v infra kanále ICE. (D-max 2,9), na výstupu do formátu až 4492 x 6774 pixelů, což umožní při 300 dpi tisk minimálně 37x53 cm, ale i větší. Také nabízíme profiskeny na skeneru Flextigh X5 s barevnou hloubkou až 3x16 bitů,(D-max 4,1, kinofilm až plochý film 4x5 in, dia i negativ). Bohatší šestnáctibitový soubor Vám usnadní barevné úpravy. Skeny můžeme upravit, čistit, retušovat.

Předlohy skenujeme v plném formátu, bez úprav nebo s úpravami podle aktuálního ceníku. Základní úprava skenu zahrnuje: retuš nečistot a škrábanců, úpravu barev skenu k originálu, ořez úpravu expozice. Další požadavek účtujeme jako DTP práci podle aktuálního ceníku. Skenujeme do mediálně neutrálního prostoru RGB.

standardní sken z jednoho políčka kinofilmu (automatická maska Frontier)
do 9×13 10,–
do 10×15 / 6 MB 20,–
do A5 / 13 MB 30,–
do A4 / 25 MB 40,–
standardní sken z jednoho políčka svitku 120 – 4,5×6 až 6×9
do 9×13 30,–
do 10×15 / 6 MB 40,–
do A5 / 13 MB 50,–
do A4 / 25 MB 60,–
sken z odrazné předlohy
snímky „z krabice od bot“, do velikosti předlohy A4, minimálně 100 ks 9,–
do A5 / 13 MB v RGB 40,–
do A4 / 25 MB 90,–
do A3 / 50 MB 150,–
do A2 / cca 100 MB 300,–
do A1 / cca 190 MB 450,–
větší sken než na A0 dohodou
digisady z negativu kino
DIGISADA 1 z neg.= vyvolání C-41+TIF skeny do 9×13+JPG skeny do 800 px+index+CD 200,–
DIGISADA 2 z neg.= vyvolání C-41+TIF skeny do 10×15+JPG skeny do 800 px+index+CD 300,–
DIGISADA 3 z neg.= vyvolání C-41+TIF skeny do 13×19+JPG skeny do 800 px+index+CD 400,–
DIGISADA 4 z neg.= vyvolání C-41+TIF skeny do A4+JPG skeny do 800 px+index+CD 500,–
digisady z diapozitivu kino
DIGISADA 1 z neg.= vyvolání E-6+TIF skeny do 9×13+JPG skeny do 800 px+index+CD 300,–
DIGISADA 2 z neg.= vyvolání E-6+TIF skeny do 10×15+JPG skeny do 800 px+index+CD 400,–
DIGISADA 3 z neg.= vyvolání E-6+TIF skeny do 13×19+JPG skeny do 800 px+index+CD 500,–
DIGISADA 4 z neg.= vyvolání E-6+TIF skeny do A4+JPG skeny do 800 px+index+CD 600,–
profesionální sken 8 bitů z jednoho políčka filmu bez úprav (Imacon, Noritsu) sken ze skleněného negativu bez úprav
do A 5 / 300 dpi / 13 MB 60,– do A 5 / 13MB 90,–
do A 4 / 300 dpi / 25 MB / 3509×2480 px 80,– do A 4 / 25 MB 120,–
do A 3 / 300 dpi / 58 MB / 4961×3507 px 150,– do A 3 / 58 MB 225,–
do A 2 / 7016×4960 px 290,– do A 2 435,–
do A 1 490,– do A 1 735,–
* do A 0 dohodou * do A 0 dohodou
foto z foto bez úprav čištění, retuše, úpravy dat, editace *
9×13 36,– 15 min2 200,–
10×15 40,– 30 min. 400,–
13×13 45,– 60 min. 800,–
13×15 50,– archivace na CD-R 25,–
13×17 55,– archivace na DVD 50,–
13×18 55,– index standard 13×13 25,–
13×19 55,– index profi 13×13 s nastavením úpravy 50,–
15×15 55,– transfer dat – 1 MB 1,–
15×20 60,– uchování dat – 1 GB / měsíc 0,90
A5, 15×21 60,– vyrámečkování dia 4,–
15×22 60,– příplatek za nastřihaný film po políčku 5,–
21×21 60,–    
21×25 70,–    
A4, 21×30 90,–    
25×25 90,–    

* u vícehodinových editací slevy
** cena za větší výstup než A0 dohodou
*** příplatek za 48 bitů RGB + 30%
Platí od 18.9. 2016