Otázky - slovníček pojmů a tipy pro klienty

Naše fotolaboratoř využívá pestré palety možností moderní techniky a tak se může stát, že některé pojmy z oblasti zejména digitální fotografie a jejího zpracování pro vás mohou být nové nebo nejasné. Připravili jsme proto pro vás malý slovníček fotografických a fotolaboratorních pojmů. Zajímat vás mohou i dotazy našich klientů na konkrétní fotografické životní situace. Víme “jak na to”.

Formát fotografie

Pojem formát má více významů. Může se jednat o digitální obrazový formát dat (JPG, TIF, RAW), o poměr stran (délka krát šířka - např. 4:3) či o specifikaci rozlišení (počet obrazových bodů, např. 10 MPx, jejich hustota na jednotku délky, např. 300 DPI).

Digitální obrazový formát JPG

Jde o komprimovaný obrazový soubor. Komprimací (kompresí) se snižuje objem dat. Formát JPG byl vyvinut z úsporných důvodů - aby šetřil místo v paměti (na kartě fotoaparátu, na disku počítače). Při fotografování si dokonce můžeme navolit míru komprese, směrem nahoru a dolů. Velká komprese = malá data a naopak. Je ovšem jasné, že tu platí “něco za něco”. Kompresí JPG sice ušetříme místo v paměti, ale na druhou stranu dochází ke ztrátám obrazových informací, JPG má totiž kompresit ztrátovou. Snímky jsou méně kvalitní než z nekomprimovaných formátů RAW či TIF. Ztráta kvality se projevuje horší kresebností, menším počtem barevných odstínů, u vyšších kompresí “chuchvalci” (shlukování pixelů). Horší vlastnosti JPG jsou markantní např. v přechodech kontrastů i u scén se zvýšeným rozdílem jasů. Formát JPG se zpracovává jen v 8 bitové hloubce (kromě jpeg 2000), nelze jej ukládat s vrstvami, s průhledným pozadím při “vykrývačkách” atd. Formát JPG je tak vhodný pro fotoamatéry anebo pro fotoreportéry novin a časopisů, kteří dávají přednost rychlosti ukládání dat na kartu a velkému počtu záběrů. JPG je také formát, který se díky malému objemu používá pro web a internet. Nezapomeňte: dvakrát přeuložený soubor jpg je dvakrát "pokažený" = má nadvakrát poníženou kvalitu..
JPEG = Joint Photographic Experts Group

Digitální obrazový formát RAW

Jde o nekomprimovaný obrazový soubor, u kterého nedochází ke ztrátám obrazových informací. Říká se mu také “holý” nebo “surový” formát. Nelze jej používat přímo jako obrázek, ale RAW data slouží k následnému “digitálnímu vyvolání” obrázku např. ve formátu TIF. Zatímco u formátu JPG prochází snímek při fotografování skrz firmwarové filtry fotoaparátu a chyby nastavení v barevnosti, kontrastu atp. jsou pak téměř nevratné, u formátu RAW získáme “surová data”, která dodatečně “digitálně vyvoláme” v příslušném počítačovém bitmapovém programu. Dosáhneme tak přesných korekcí expozice, barevnosti (vyvážení bílé), kontrastu atp. Formát RAW umožňuje snímání a zpracování v 16 bitové hloubce, což znamená nejvyšší možnou kvalitua mají plnou barevnou škálu. Proto formát RAW doporučujeme všem těm klientům Thalia Picta, kteří od nás požadují špičkové výstupy. Formát RAW ve spojení s naší digitální osvitovou laboratoří LightJet zaručuje bezkonkurenční kvalitu na světové úrovni. Laserem RGB osvitnuté fotopapíry v hloubce 3x12 bitů, fotopapíry volané chemicky, dávají ve výsledku 68 miliard barevných odstínů. Takové zvětšeniny jsou vyhledávané profesionály a galeristy.
RAW - anglicky surový, holý, nezpracovaný. Formát RAW je obecný pojem, tzn. že každá firemní značka používá vlastní příponu (Canon .crw a .cr2, Nikon .nef, Olympus .orf, Panasonic .raw, Adobe .dng atd.). Obecný pojem RAW se používá i při zpracování audia a též v oblasti stravy :).

Thalia Picta a bitové hloubky - nejsme pohodlní!

Pojem bitová hloubka souvisí v digitálním světě obecně s množstvím informací. Čím je bitová hloubka vyšší, tím je vyšší množství informací a kvalitnější výstup. To neplatí jen pro fotografii, ale například i pro záznam a zpracování audia. Bohatost 16 bitů na kanál (48 v RGB) umožní lepší barevné korekce.

Digitální obrazový formát TIF

Jde o nejkvalitnějí obrazový soubor, u kterého nedochází ke ztrátám obrazových informací. Oproti formátu RAW se však TIF nepoužívá ani tak při fotografování (dříve ano), jako při zpracování. Dá se tedy říci, že nejvhodnější postup je fotografovat do formátu RAW a snímky pak upravovat ve formátu TIF. V případě vašeho zájmu snímky upravíme - můžete při tom asistovat. V úpravách máme dvacetileté zkušenosti... Samozřejmostí jsou úpravy v 16 bitové hloubce (3x16 bitů pro každý kanál RGB = 48), TIF umožňuje ukládání ve vrstvách i v bezztrátové kompresi LZW, průhledná pozadí atd.. TIF je formát profesionálů a je vhodný pro nejkvalitnější výstupy.
TIFF = Tag Image File Format

Thalia Picta doporučuje:

1. Fotografujte do formátu RAW .
2. Snímky RAW “digitálně vyvolejte” v příslušném programu - a nebo to uděláme za vás.
3. Následné úpravy provádějte ve formátu TIF 3x16 bit - a nebo to uděláme za vás.
4. Nejkvalitnější výstup - Fineart tisk devíti světlostálými inkousty s rozšířeným gamutem.

Formát - poměr stran

Historicky se formát filmového nosiče obrazu vyvíjel podle možností fotopřístrojů. V současnosti jde o kinofilmový formát 24 x 36 mm či o formáty odvozené ze svitkového filmu (4,5x6, 6x7, 6x9, 6x12 cm atp.). Ploché filmy nabízejí např. 4x5 inch. U digitálních fotoaparátů jde nejčastěji o poměr stran 2:3 nebo 4:3 (ale poměr je nastavitelný), přičemž snímače mohou mít různé velikosti a různé počty záznamových bodů (které pak tvoří pixely fotografie). Při stejném poměru stran tedy mohou být snímače různě veliké. Příklad: máme snímek formátu 4:3, ale může být pořízen fotoaparátem 8 MPx (osm milionů záznamových bodů, potažmo pixelů), 10 MPx, 12 MPx, 14 MPx atd. Přičemž fyzicky nemusí být stejně velký snímač 14 MPx jedné značky se snímačem 14 MPx jiné značky (je to dáno velikostí záznamových bodů). Proto se zavedl pojem ekvivalent, který vyjadřuje vztah k velikosti kinofilmového okénka 24 x 36 mm. Pokud je snímač stejně velký, jde o Full Frame digitální přístroj. Většinou jsou ale snímače menší a ekvivalenty tak mohou být např. 1:2, 1:1.4 atd. Význam ekvivalentu souvisí s přepočtem ohniskových délek objektivů a potažmo i hloubkou ostrosti záběru.

Rozlišení fotografie - absolutní velikost

Udává absolutní počet obrazových bodů v milionech pixelů (pixel = obrazový bod). Vzniká vynásobením stran, např. snímek 3648 x 2736 pixelů má deset “mega”, tedy pochází z fotoaparátu 10 MPx. Podobně mají i skenery ve výstupu svou hardwarovou absolutní velikost.

Rozlišení fotografie - hustora obrazových bodů (DPI)

Jiným kritériem je hustota obrazových bodů, pixelů, na jednotku délky - nejčastěji na INCH (palec - 2.54 cm). Pro web se tak používá hustota pixelové sítě 72 DPI, tedy 72 bodů na palec (DPI je zkratka Dot Per Inch). Pro běžný tisk 300 dpi, pro Fine-art piezzo tisk optimálně 360 dpi atd.

Rozlišení fotografie - resample

Pokud změníme (většinou v počítači) hustotu obrazových bodů nedestruktivní cestou, mění se jen hodnota DPI a absolutní velikost, počet bodů (MPx) zůstává stejný. Pokud měníme hustotu destruktivně, mění se i MPx. Různé kombinace destruktivních přepočtů (resample) se dělají proto, abychom přizpůsobili vstupní data datům výstupním - např. pro určitou velikost zvětšeniny. Některé programy "resemplují" (dopočítávají) směrem nahoru velmi kvalitně.

Skenování, skenery

Jde o digitalizaci analogové předlohy, kterou může být diapozitivní či negativní film, barevný i černobílý, skleněná deska s negativem, anebo “odrazová předloha” - fotka či obraz na papíru či obdobných podložkách. Ke skenování slouží skener, který digitalizuje v určitém rozlišení (např. 10 MPx při 300 DPI ) a v určité denzitě. Denzita je faktor, který udává, do jaké míry umí skener zachytit i nejhlubší (tmavé) odstíny.

Thalia Picta a skenování

Standardně skenujeme na novém štěrbinovém skeneru Noritsu 1800 a čipovém Frontier 330 kinofilmy a svitkové filmy s denzitou D-max 2,9. Profesionální skenování v nejvyšší kvalitě na skeneru Imacon Flextight X5 na kinofilmy, svitkové a filmy ploché (až 4x5 inch.) Hloubka 3x16 bitů a denzita D-max 4,1 zaručuje špičkovou kresebnost i těch nejtmavších míst předlohy. Bitová bohatost a vysoká denzita skenu vám v kombinaci s následným osvitem nebo tiskem poskytne zvětšeniny maximální kvality. Skener Heidelberg a Epson používáme na skleněné negativy (9x12, 13x18 a další formáty), speciální pak na mikrofiše 9x18 mm. Profesionání přefotografování je variantou skenování, kdy je předlohou např. velký obraz v rámu, který nelze vložit do skeneru.
Jsme pyšní na novou skenovací stěnu Rencay a její rozlišení 26000 x 16000 pix

Vstupní a výstupní formáty

Při zvětšování snímku je ideální, pokud souhlasí poměr stran filmového okénka či digitálního záznamu s poměrem stran fotopodložky (fotopapíru). Jenže často to tak není. Pak přicházejí na řadu tři možnosti: ořez = fill-in, “zapuštění” = fit-in, "no resize" = aneb přesná počítačová úprava snímku pro výsledný formát. Pozn.: to platí jen pro technologie minilabů Noritsu a Frontier a jejich standardní formáty vycházející z rolí papíru, u technologie LightJet a Fineart tisku lze udělat libovolný formát výstupu na široké role.

Ořez fill-in

Fotografie je zvětšena na plný formát normalizovaného fotopapíru, pokud má jiný poměr stran, přijdete o okraje snímku.

Fit-in

Fotografie nezabere plný formát fotopapíru. Protilehlé okraje zvětšeniny zůstanou bílé, ale nepřijdete tak o část snímku. Pruhy po okrajích jsou tím menší, čím více se blíží formát předlohy k formátu fotopapíru.

Počítačové přizpůsobení formátu

Při nejednotnosti předlohy a výstupu lze také snímek přizpůsobit počítačovou editací, tzn. jeho formát upravit ořezem přímo v obrazovém editoru s kontrolou rozlišení. Pokud si nejste jisti, rádi vám to uděláme. Pozn.: u minilabů kvůli ořezu papíru před osvitem není možné absolutní vycentrování a pro eliminaci bílých okrajů - byť minimálních, doporučujeme nastavit velikost snímku o 1 mm větší. Např u formátu s názvem 10 x 15 (resp. 10,2 x 15,2 nastavte 10,3 x 15,3mm).

Novodobá alchymie barev

Dodržet optimální barevnost fotografií v celém řetězci “fotografování - zpracování - výstup” je nesmírně důležité. Pokud jen v jednom kroku chybujeme, výsledek je barevně špatný.

Barevný profil - co to je?

Profil je vlastnost a odchylka, kterou měříme a nastavujeme barevnost konkrétního zařízení - v této oblasti se pro zařízení používá pojem periferie. Barevná nastavení a profily mohou být obecná (sRGB, AdobeRGB) anebo konkrétní pro určité periferie , HW (konkrétní skener, fotoaparát, tiskárna).

Naše doporučení - jak nastavit fotoparát

Fotoaparát nastavte spíše na neutrálnější barevný profil sRGB. Je tu také možnost ke snímku přivožit více přesaturovaný barevný profil Adobe RGB, ten je určen pro další užití v návaznosti na tiskařské výstupy a převod do barevného prostoru CMYK, aby “dohnal" jeho menší gamut (barevnou šíři) . Pokud fotografové pracují v redakcích pro tisk časopisu nebo novin a mají předepsán vložený profil Adobe RGB, také si s ním poradíme, aby výsledek byl v souladu s jejich monitorem.

Barevné prostory RGB a CMYK

Barevný aditivní prostor RGB (červená, zelená, modrá) slouží pro fotografování, prohlížení na transparentních zařízeních (obrazovkách) a v případě našich technologií i pro výrobu zvětšenin. V Thalia Picta totiž svítíme lasery RGB (minilaby, LightJet), a tak prosíme, abyste nám nedodávali snímky v prostoru CMYK. I když si s CMYKem poradíme, jednalo by se o zbytečný mezikrok, který výrazně snižuje kvalitu finálního výstupu. Prostor CMYK byl vyvinut pro tisk, tedy netransparentní, subtraktivní výstupy jako jsou noviny, časopisy, knihy, letáky atd. Má menší gamut a je již determinován profilem papíru a stroje. Pokud si u nás objednáte Fine Art tisk, můžete dodat snímky v CMYK, i když i tady jsme raději pro formát RGB - zařízení si totiž samo převádí (ripuje) data do barevného prostory širšího gamutu devíti inkoustů..

Kalibrace a hodnoty barev

V Thalia Picta používáme kalibrované (barevně seřízené) monitory k nejvěrnějšímu podání výstupních barev. To oceníte i při osobní účasti během úpravy fotografií u nás. Proměřujeme/ testujeme také barevné hodnoty jednotlivých kanálů na testech fotopapíru, a proto na barevných i černobílých fotografiích nevykazují neutrální odstíny (šedá, černá, bílá) odchylky, “neuhýbají” do nějakých barevných tónů.

Máte rádi fotografování na filmy?

Naše fotolaboratoř má s voláním filmů bohaté zkušenosti, vždyť v počátcích provozu firmy jsme se specializovali právě na jejich zpracování. Zhotovíme ruční či digitální kontakty, zajímavou možností je "pull" a "push" proces pro barevné negativy a diapozitivy. O co jde?

Push proces = převolání

Pokud jste při fotografování filmy nechtěně či záměrně podexponovali, schodek doženeme převoláním. Říkáme také, že push procesem navýšíme citlivost. Pokud se jedná o push +1 EV (EV - expoziční stupeň), navýšíme tak např. citlivost z ISO 100 na ISO 200. Při push +2 z ISO 100 na ISO 400. “Pushujeme” i v desetinných krocích (+0,3, +0.7 EV).

Pull proces = podvolání

Pokud jste při fotografování filmy nechtěně či záměrně přeexponovali, přebytek snížíme podvoláním. Říkáme také, že pull procesem snížíme citlivost Pokud se jedná o push -1 EV (EV - expoziční stupeň), snížíme tak např. citlivost z ISO 200 na ISO 100. Při push -2 z ISO 400 na ISO 100. “Pullujeme” i v desetinných krocích (-0,3, -0.7 EV).

Černobílý svět má být černobílý, a ne jiný!

Jste-li milovníci černobílé fotografie, asi vás rozčilují výsledky v některých minilabech, kdy černobílé snímky “hází” různé barevné odstíny. To je mrzuté zvlášť v sadě snímků, když každý “uhýbá” do jiného barevného odstínu, byť nepatrného. Je to dáno jednak podstatou technologie, kdy se černobílé snímky svítí na třívrstvý fotopapír určený pro barevnou fotografii, (jev metamerie) a jednak tím, že obsluha nevěnuje dostatečnou pozornost “chemii” a celé kalibraci barevného procesu pro černobílý výstup.

Jsme odkojeni klasickou fotografií, a známe cestu, která k ní vede. V dnešní době všelijakých fototisků tak dosahujeme klasické kvality díky papírům na barytové podložce. Našetisková technologie devíti pigmentových inkoustů Epson obsahující tři černé v různém stupni denzity (3K), dává na Fine-art papír nádherné černobílé galerijní výsledky.Tisky jsou trvanlivé a vhodné i pro světové galerie. Výše uvedený postup ovšem neznamená, že bychom “neuměli” svítit černobílé snímky na barevné materiály. A pokud byste si zvolili technologii minilabu, tak i zde díky našim zkušenostem a pečlivosti dosáhneme velmi dobré kvality černobílého podání. Je ovšem nutné počítat s odchylkami - byť minimálními., zejména pokud pozorujeme zvětšeniny z různých úhlů a při různém osvětlení - metametrie barevné podložky zpracované chromogenním procesem je její vlastnost.

Zapamatujte si termín: C-print

Pojem C-print zavedli v anglosaských zemních galeristé pro svícené zvětšeniny z dat a zpracované procesem RA-4. V případě digitálních souborů se nejvyšší možné kvality dosahuje laserovým nebo LED osvitem (LightJet, Lambda print, Noritsu). Trvanlivosti škodí UV záření obsažené zejména v přímém slunečním světle - proto nabízíme možnost ochranných UV fólií (obraz je pak méně kontrastní). “Škůdcem” je i teplo, proto pozor na umístění cenných fotografií do míst, kde by se mohly přehřívat.

Více o trvanlivost barevných zvětšenin na http://www.kodak.com/global/en/professional/products/papers/ultraEndura/main.jhtml?id=0.2.24.14.24.16&lc=en]

nebo

http://www.fujifilm.eu/uploads/tx_ffproducts/files/files/Fujicolor_Crystal_Archive_Paper_DPII_1204_02.pdf.

Jak dodat data?

Osobně na CD, DVD, USB “flešce” do sídla naší firmy, Internetem - můžete nám nahrát data na server prostřednictvím naší On-line sběrny, eventualitou je veřejné úložiště typu www.uschovna.cz. Pokud máte větší množství dat (více než 300 MB.), nebo budete zakázky zadávat opakovaně, kontaktujte nás a přidělíme vám osobní přístup na náš ftp server. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, zatelefonujte nám, zamailujte (info@thaliapicta.cz).
FOTO OTÁZKY A ODPOVĚDI, KTERÉ BY VÁS MOHLY ZAJÍMAT

Petr Jaroš, Valašské Meziříčí:

Celý život fotím na film. Teď se rozhoduji, že si koupím digitální foťák. Ale mám strach, že digitální fotky mají horší kvalitu...

Thalia Picta:

Ta doba, kdy byly snímky z digitálního fotoaparátu horší než z filmu, je už za námi. Digitální technologie udělaly ohromný krok vpřed a to lepší stále přichází. Rozhodně se nemusíte bát digitálního fotoaparátu, ale kupte si kvalitnější přístroj, který umožňuje snímání do formátu RAW a s čipem ful-frame a poměrem 2:3. Z něj pak v 16 bitové hloubce získáte špičková obrazová data - se zpracováním vám rádi pomůžeme. Ale to neznamená, že zanevřete na filmy - pokud na nich máte oblíbené snímky, naskenujeme vám z nich v 16 bitech data ve špičkové kvalitě. Z dat pak můžeme osvitnout snímky na digitální osvitové jednotce LightJet s překvapivým množství odstínů 68 miliard barev nebo na minilabu NORITSU až do velikosti do 30x91 cm. Dobrou možností je i Fineart tisk na ušlechtilá media.

Jaroslav Hornych, Čáslav:

Je pravda, že čím více megapixelů má fotoaparát, tím je snímek kvalitnější?

Thalia Picta:

Počet pixelů rozhodně není samospasitelný. Kvalita obrazu závisí i na mnoha dalších faktorech - objektivu, jakosti snímače, firmwaru fotopřístroje - možnosti snímání do šestnáctibitového “surového” formátu RAW atd, atd…. Obecně platí, že čím větší snímací body, tím lépe jsou odrušené nešvary jako je zejména šum a přesvícené hrany. Proto se často nemá smysl honit za co nejvyšší hodnotou MPx, ale posoudit kvality přístroje komplexně. Někdy mají lepší výsledky fotoaparáty s méně MPx, než ty, které mají hojně MPx, ale třeba šumí. Díky našim technologiím navíc v Thalia Picta umíme dohnat menší počet pixelů ohromujícím množstvím barevných odstínů 68 miliard nebo tiskem devíti inkousty.. Kvalita digitálního fotoaparátu ovšem závisí na finančních možnostech. Pokud máte volných sto i více tisíc korun, nemusíte se bát přístrojů s vysokým rozlišením, velkým čipem s vysokým počtem MPx - takové fotoaparáty mají velké snímače a vychytaný šum. Ale i v cenové hladině dvou desítek tisíc najdete kvalitní přístroje. Důležité je, aby uměly fotit do formátu RAW.

Bohatost dat může nahradit rozlišení. Vyráběli jsme pozoruhodnou výstavu fotoobrazů 40x40 cm vyfotografovanou mobilem.

Honza Mlčoch, Brno:

Našel jsem na půdě po pradědečkovi krabici plnou negativů, plochých negativů a dokonce skleněných desek ještě z války. Jak s takovým “nálezem” zacházet dál?

Thalia Picta:

Možná že jsou mezi záběry historicky cenné momenty. To byl ostatně i případ unikátního archivu, který nalezl fotograf Jaroslav Kučera - z naskenovaných skleněných negativů jsme zhotovili úspěšnou výstavu “Pěšky první světovou válkou”. Jejich autorem byl důstojník CK Rakousko-Uherské armády Jindřich Bišický. Tedy: můžeme vám naskenovat archiv a vytvořit z něj i databázi pro rychlé vyhledávání. Jak se snímky dál naložíte, záleží ovšem na vás...Nebo výstava? Rádi vám s ní pomůžeme.

Jitka Šedivá, Praha:

Chci udělat fotografickou výstavu z mých prací z posledních let. Už mám vymyšlený název “Já a večerní Kampa”. Výstavu bych chtěla pořádat v kavárně-galerii na nábřeží. Ale nikdy jsem nic podobného nedělala...

Thalia Picta:

Na výstavy se specializujeme. Nejen že vám zpracujeme snímky, třeba naskenujeme filmy anebo pečlivě upravíme digitální data (i za vaší přítomnosti), ale vyrobíme zvětšeniny světové úrovně oběmi galerijními technologiemi. Fotografie adjustujeme podle vašich představ - třeba do rámů Nielsen.... Když si u nás zakázku necháte realizovat, můžeme vám výstavu i nainstalovat včetně dopravy. Kvalita našich zvětšenin má galerijní úroveň - kresbu do nejmenšího detailu (68 miliard barev), tisk životnost devadesát a více let. Snímky zhotovené u nás tak můžete nabídnout některé ze světových galerií - zkusíte to? Překážkou není ani ev. instalace pod širým nebem - fotografie Jiřího Všetečky nalepené na hliníkové sendvičové desce a pod laminem vydržely na Staroměstském náměstí bez poškození i letní lijáky.

Jana Kolářová, Vratkov:

Chci překvapit rodiče a při oslavě jejich stříbrné svatby jim dát rodinné fotografie v nějakém luxusním provedení. Co byste poradili?

Thalia Picta:

Pokud nemáte snímky v datech, naskenujeme vám je a upravíme. Můžeme z nich pak zhotovít fotoknihu třeba v kožené vazbě. Byl by to důstojný dárek.

Česťa Lipský, České Budějovice:

Chystám se na cestu do Afriky. Snímky pak chci použít do publikace - s nakladatelem už mám předběžně domluvenou smlouvu. Co byste mi poradili - jak mám fotit, aby byly obrázky co nejkvalitnější?

Thalia Picta:

Na takovou cestu se vyplatí vzít kvalitní digitální fotoaparát - šetřit nemá cenu. A také dost baterií, dobíječku a zálohovací média. Fotografujte určitě do formátu RAW. Jen tak dosáhnete nejlepších výsledků. Nikdy nevíte předem jak velký obraz později můžetemít.. S knihami máme zkušenosti, například jsme zpracovávali data pro duplexový tisk vynikající obrazové publikace Pražský chodec Jiřího Všetečky... V tomto případě jsme snímky skenovali z filmů na skeneru Imacon. Můžeme vám poradit i s výběrem snímků pro knihu. Naše heslo je - osobní přístup ke každému zákazníkovi. Dovolte ještě poznámku: V džungli bývá vlhko, které nesvědčí elektrickým obvodům a bateriím, a proto někteří naši zákazníci, cestovatelé a horolezci stále fotografují při expedicích na film. Na analogový fotoaparát s mechanickou závěrkou se totiž mohou spolehnout.

Zdeněk Kobilný, Beroun:

Chodím do druhého semestru vysoké školy a se spolužáky chceme zkusit fotit na film, digitální foťáky má každej a filmy jsou pro nás fakt dost hustý. Fotky nechceme zhotovit v nějakým minilabu, ale ručně... jak za starých časů. Prý to umíte?

Thalia Picta:

Barevné i černobílé filmy, a to jak negativy tak i diapozitivy, vám profesionálně vyvoláme. Dokonce je umíme podvolávat či převolávat a dělat tak korekci expozice. Z filmů vám uděláme malé náhledy - kontakty. Buď digitálně, anebo ručně, ve fotokomoře. Ruční kontakty mají výhodu vysoké kresby detailu - při pohledu lupou vidíte i výraz očí fotografovaného člověka. A až si vyberete, nazvětšujeme vám ručně záběry ve fotokomoře profi zvětšovákem Durst, s možností předem domluvené editace. Celé zpracování tak budete mít jak za starých časů...

Jožka Tůmová, Kozojedy:

Chci udělat černobílé zvětšeniny, ale všimla jsem si, že v některých minilabech “házejí” barevné odstíny. Umíte ve vaší laborce dosáhnout čistého černobílého podání?

Thalia Picta:

Umíme, protože používáme nejšpičkovější technologie vycházející z principů klasické černobílé fotografe. Záleží co máte na vstupu. Připravíme vaše data (můžete je poslat třeba přes naši On - line sběrnu, dodat na CD atd.), případně vám naskenujeme film či fotografii na neprůhledné podložce. Data pak svítíme minilabem s kalibrací nebo tiskneme inkoustem s převahou tří různých černých inkoustů. Nejvyšší možností je osvit LightJetem na černobílý jednovrstvý barytový bromostříbrný papír Ilford FB Gallery, takže barevné odchylky z principu nejsou možné. Volací proces je chemický, zvětšeniny jsou dobře vyprané, vypnuté například na skle. Námi zhotovené černobílé fotografie technologií LightJet mají sytou černou a zářivě bílou a mezitím nejbohatší myslitelnou škálu polotónů. S námi dosáhnete kvality, jaká bývala normou ve zlatých dobách černobílé klasické fotografie. Dobře ustálené a vyprané zvětšeniny mají dlouhou životnost a lze je tak použít pro galerijní účely.

Jaroslav Krejčí mladší, Tábor:

Chtěli bychom udělat foto výzdobu našeho úřadu. Jaké velikosti děláte? Co byste doporučili?

Thalia Picta:

Pro tento způsob prezentace fotografií nabízíme špičkovou několik technoligií. Velikost výstupu je libovolná, tzn. že můžeme udělat libovolný poměr stran až do 1,52x třeba 5 m. Fotografie lze i skládat a dosáhnout tak libovolného rozměru. Zvětšeniny jsou trvanlivé, můžeme vám je zalaminovat a chránit tak proti škodlivému UV záření - obraz je pak méně kontrastní. Pokud chcete, aby měly fotoobrazy umělecký vzhled, doporučujeme vám technologii Fineart tisk, kdy jako podložky slouží například plátno vypnuté na malířském rámu, nebo ruční umělecký papír Hahnemüehle. Snímky tiskneme pigmentovými inkousty technologií Epson. Můžeme aplikovat i pružný lak, který umocní vjem. Zvětšeniny odborně zarámujeme a na přání je můžeme i nainstalovat. Rozhodnutí o konečné velikosti velmi záleží na pozorovací vzdálenosti. Sebekrásnější adjustovaný velký fotoobraz však zapadne, když před ním bude jen chodba s odstupem ne větším než jeden metr.

Zlata Jeřábková, Znojmo:

Klientovi potřebuji předložit asi dvě stě fotografií na výběr. Některé fotky mám na negativech, některé v datech na CD. Stačí mi nějaké menší rozměry... aby to nebylo moc drahé, ale zároveň kvalitní. Až si vybere, budeme dělat větší fotky - jak, to zatím nevím. Asi metr na metr, mělo by jich být asi deset.

Thalia Picta:

Sadu dvě stě fotografií vám můžeme zhotovit na digitálním osvitovém minilabu. Ten negativy naskenuje do dat a umí zpracovat i zákazníkem dodaná data. Vybírat se dnes dá s úspěchem také pouze ze skenů malého rozlišení , kolem 800 px (low-res), které se zobrazují na monitoru rychle. Pokud dáváte přednost starému analogovému způsobu výběru na stole, minilab svítí RGB lasery do velikostí až 30x91 cm, ale možná budete chtít menší - zvolte si sama od 9x12 cm. Otázkou může být převod formátů stran - pokud mají vstupní snímky jiný poměr stran než fotopapíry minilabu. Řešení ale známe - snímky buď ořízneme (přijdete o kraje fotografie) anebo zapustíme (po stranách fotopapíru vziknou bílé proužky). Variantou je i předchozí počítačová úprava - ale raději napište nebo zatelefonujte, domluvíme se osobně. Co se týče pak těch deseti finálních výstavních zvětšenin, nabízíme vám galerijní kvalitu Fine Art tisku na umělecké materiály (plátno, ruční papír). Vaše cesta zodpovědného výběru je správná...