Poslední šance navštívit výstavu Alexandra Paula

TIP: návštěva výstavy válečné fotografie ZDARMA, realizovala THALIA PICTA

Často se k nám do laboratoře dostanou vzácné fotografie vysoké lidské, historické a umělecké hodnoty. Podobný je osud celé skupiny negativů, které byly v 80. letech objeveny a naši fotolaboratoři byly s důvěrou svěřeny ke zpracování.

Jedná se o svitkový negativní materiál 6x6 autora Alexandra Paula dokumentující setkání tří vojsk v Čimelicích na jihu Čech 29. dubna až 15. května 1945. Setkání bylo mnoho let z pochopitelných důvodů tabu.

Celou výstavu jsme realizovali z naskenovaných negativů 6x6 cm včetně tisků fotografií a návrhu výstavy.

Více o výstavě na stránkách Amerického centra zde.

Americké kulturní centrum : Tržiště 13, Praha, stránky výstavy

Výstava trvá ještě do 29. května a je pro všechny návštěvníky zdarma.